<div style='color: #000;'>Voedselbank Haaglanden</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Vele vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>zetten zich in</div> <div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div><div style='color: #d9782d;'>bij de voedselbanken</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Wij hengelen graag</div><div style='color: #d9782d;'>naar vis.</div><div style='color: #d9782d;'>Wie bijt?</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur Renť Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

Wij heten u welkom op onze site van Voedselbank Haaglanden.

U bent waarschijnlijk hier terechtgekomen, omdat u voor een voedselpakket in aanmerking wilt komen. Om dat mogelijk te maken is het nodig dat u zich aanmeldt bij een Hulpverlenende organisatie. Onderaan deze tekst vindt u een lijst met hulpverlenende instanties in Den Haag en Rijswijk en ook een lijst met hulpverlenende instanties in Zoetermeer. U kunt niet zelf een aanvraag doen.

 

Wat moet ik doen om een voedselpakket aan te vragen?

 • U kiest een hulpverlener uit (of u hebt die al).

 • U maakt een afspraak met deze hulpverlener.

 • U neemt bij de afspraak met de hulpverlener mee:
  1. Paspoort of identiteitsbewijs van uzelf
  2. Paspoort of identiteitsbewijs van uw partner
  3. Paspoort of identiteitsbewijs waarop de kinderen van uw gezin vermeld staan
  4. Uw bankafschriften van u en uw partner van de afgelopen drie maanden
  5. Een overzicht en/of papieren van uw inkomsten:
       - Netto loon cliënt
       - Uitkering cliënt
       - Netto loon partner
       - Uitkering partner
       - (Voorlopige) teruggaaf Belastingdienst
       - Alimentatie
       - Huurtoeslag
       - Zorgtoeslag
       - Kindgebonden budget
       - Kostgeld  kinderen en personen > 18 jaar met een eigen inkomen
  6. Een overzicht en/of papieren van uw lasten:
       - Huur / hypotheek
       - Energie + water
       - Premie zorgverzekering
       - Overige verzekeringen
       - Telefoon / internet / televisie
       - Gemeentelijke belastingen
       - Waterschapsbelasting
       - Aflossing schulden

 • Met de gegevens uit deze papieren vult uw hulpverlener het Aanvraagformulier voor een wekelijks voedselpakket bij de Voedselbank Haaglanden in.

 • Dit ingevulde formulier stuurt uw hulpverlener via de mail naar de afdeling Registratie van de Voedselbank Haaglanden. Als de mail voor maandagochtend 09.00 uur bij de registratie is ontvangen, wordt uw aanvraag in principe nog diezelfde week behandeld en krijgen uw hulpverlener en uzelf via de mail ook die week een antwoord op uw aanvraag. Wanneer een beroep gedaan wordt op bijzondere omstandigheden, kan een antwoord op uw aanvraag een week extra tijd vergen.

In het geval van een toewijzing kunt u een pakket afhalen in het Uitdeelpunt zo dicht mogelijk bij uw huis. In het mailbericht wordt het adres en de openingstijden aan u meegedeeld. De coördinator van het Uitdeelpunt wordt daarover tegelijk met uzelf en de hulpverlener ingelicht. Van deze coördinator ontvangt u ook nadere informatie op papier. Een voorbeeld van deze informatie vindt u aan het einde van deze toelichting. (PS: wordt spoedig op de website gezet). Als u na een bericht van toekenning van een voedselpakket nog vragen heeft kunt u deze stellen aan de coördinator van het Uitdeelpunt bij uw eerste bezoek om uw voedselpakket  op te halen.

 1. Lijst met hulpverlenende organisaties in Den Haag en Rijswijk (PS: wordt spoedig op de website gezet)

 2. Lijst met hulpverlenende organisaties in Zoetermeer (PS: wordt spoedig op de website gezet)